Vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der også rådgiver forældrene.

Nedenstående skema er hvornår barnet skal vaccineres efter det danske vaccinationsprogram.

Du kan selv se dit barns vaccinationsstatus på www.sundhed.dk